×
Wyszukaj w serwisie

Punkt PSZOK

Co to jest PSZOK?
Kto może z niego skorzystać?
Jaki rodzaj odpadów można do niego przywozić? 

Logotyp Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwanego przez Spółkę PROWOD

PSZOK jest to miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić
i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz wszystkie trzy rodzaje odpadów problemowych, tj. wielkogabarytowe (np. meble,  sprzęt AGD), niebezpieczne (np. opakowania po farbach) oraz rozbiórkowe (np. gruz).

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych!

Obraz2.jpeg
Obraz3.jpeg

 
 

Do PSZOK można dostarczać bezpłatnie następujące odpady: 

 

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 

PDFInstrukcja funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Punktu Wymiany Przedmiotów Używanych od 01.07.2021r..pdf (927,22KB)
PDFStawki dla mieszkańców za przyjęcie 1 tony odpadów na składowisku odpadów w Chróścicach - 2020 rok. Tabela przedstawia podział na kod odpadu, rodzaj odpadu i odpowiadający im koszt składowania. (1 022,28KB)