×
Wyszukaj w serwisie

Taryfy dla Gminy Dobrzeń Wielki

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 15.05.2021 r.

Z dniem 11.06.2021 r. ustaje dopłata Gminy Dobrzeń Wielki do 1m3 ścieków dla każdej grupy odbiorców w wysokości 1,50 zł.

PDFDecyzja i taryfa GL.RZT.70.76.2021.pdf (459,95KB)


PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W taryfach planowanych na kolejne trzy lata Spółka musiała uwzględnić wymogi nowych przepisów, a także prognozowane zmiany wskaźników ekonomicznych. Tym samym w taryfach zaplanowano m.in. przewidywany poziom inflacji, opłaty za usługi wodne wyliczone zgodnie z obowiązującym nowym Prawem Wodnym, a także koszty związane z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych i ich późniejszą eksploatacją.

Wzrost cen wody wynika ze zmian w Prawie Wodnym, które odgórnie narzuca na Spółkę obowiązek naliczania w taryfie opłat za usługi wodne za pobór wód.

Wzrost cen odprowadzanych ścieków spowodowany jest głównie kosztami związanymi z realizowaną inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. Stara oczyszczalnia po 20 latach eksploatacji nie nadawała się do dalszego użytkowania. Rozwój Gminy i wzrost liczby mieszkańców spowodował, iż do oczyszczalni wpływała dwukrotnie wyższa ilość ścieków, niż jej maksymalna przepustowość. Zatem oczyszczalnia nie spełniała swojej podstawowej funkcji i stąd decyzja o wybudowaniu nowej. Jest to największy projekt realizowany w Gminie od wielu lat, który przyczyni się do ulepszenia systemu oczyszczania ścieków. 

Radni Gminy Dobrzeń Wielki na wniosek Wójta w dniu 24 maja 2018 r. podjęli Uchwałę
Nr XLIV/368/2018, w której ustalono dopłatę do 1m3 ścieków dla każdej grupy odbiorców w wysokości 1,50 zł.

Cena za odbiór 1m3 ścieków dla mieszkańca Gminy, po uwzględnieniu dopłaty w pierwszym roku obowiązywania taryfy będzie wynosiła 6,67 zł netto (7,20 zł brutto). Dotychczasowa cena wynosiła 6,15 zł netto (6,64 zł brutto).

W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy Dobrzeń Wielki.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 09.06.2018 r.

Taryfa Dobrzeń Wielki - 08.06.2018 - 07.06.2021.pdf

Dobrzeń Wielki- Decyzja GL.RET.070.7.140.2018.pdf

DW_uchwała Nr XLIV_368_2018.pdf


PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, że na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki na okres od 12 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.

info_DW_1.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Taryfa wchodzi w życie na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

taryfy2017-D.jpeg

Dla grup taryfowych K1, WK1, KR, WK2 dla odbiorców posiadaczy przydomowych przepompowni ścieków bytowych cena netto odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem dopłaty wynosi 6,03 zł/m3.
Dla grup taryfowych K1, WK1, KR, WK2 dla odbiorców posiadaczy przydomowych przepompowni ścieków bytowych cena brutto odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem dopłaty wynosi 6,51 zł/m3.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Taryfa wchodzi w życie na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

taryfy2016-D.jpeg

Dla grup taryfowych K1, WK1, KR, WK2 dla odbiorców posiadaczy przydomowych przepompowni ścieków bytowych cena netto odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem dopłaty wynosi 5,37 zł/m3.
Dla grup taryfowych K1, WK1, KR, WK2 dla odbiorców posiadaczy przydomowych przepompowni ścieków bytowych cena brutto odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem dopłaty wynosi 5,80 zł/m3.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Taryfa wchodzi w życie na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

taryfy2015-D.jpeg

Dla grup taryfowych K1, WK1, KR, WK2 dla odbiorców posiadaczy przydomowych przepompowni ścieków bytowych cena netto odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem dopłaty wynosi 5,43 zł/m3.
Dla grup taryfowych K1, WK1, KR, WK2 dla odbiorców posiadaczy przydomowych przepompowni ścieków bytowych cena brutto odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem dopłaty wynosi 5,86 zł/m3.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki. Taryfa wchodzi w życie na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.  U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). Podana wysokość cen uwzględnia dopłatę ustaloną Uchwałą nr XXXV/338/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r.

taryfy2014-D2.jpeg