×
Wyszukaj w serwisie

Taryfy dla Gminy Murów

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Murów, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 27.07.2021 r.

PDFDecyzja i taryfa GL.RZT.70.174.2021.pdf (445,62KB)


PROWOD Sp. z o.o.  informuje, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Wzrost cen wody wynika ze zmian w Prawie Wodnym, które odgórnie narzuca na Spółkę obowiązek naliczania w taryfie opłat za usługi wodne za pobór wód oraz realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny”.

Gmina Murów poinformowała Spółkę, iż Rada Gminy Murów podejmie na wniosek Wójta uchwałę na dopłatę do 1m³ wody w wysokości 0,19 zł dla wszystkich grup taryfowych na terenie Gminy Murów.

Cena za pobór 1m3 wody dla mieszkańca Gminy, po uwzględnieniu dopłaty w pierwszym roku obowiązywania taryfy będzie wynosiła tak jak dotychczas 2,59 zł netto (2,80 zł brutto).

W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy Murów.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 09.06.2018 r.

 

PDFMurów - Decyzja GL.RET.070.7.139.2018.pdf.pdf (1,31MB)

PDFTaryfa Murów - 09.06.2018 - 08.06.2021.pdf (563,41KB)


Przedłużona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z 2017 roku obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Murów zatwierdzona Uchwałą Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Murów z dnia 30 listopada  2017 roku.

mur_2018.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Murów zatwierdzona Uchwałą Nr XXI/156/2016 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada  2016 roku.

murow2017.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku na terenie Gminy Murów zatwierdzona Uchwałą Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada  2015 roku.

taryfy2016-M.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na terenie Gminy Murów zatwierdzona Uchwałą Nr XLI/259/2014 Rady Gminy Murów z dnia 13 listopada 2014 roku.

taryfy2015-M.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na terenie Gminy Murów. Taryfa wchodzi w życie na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.  U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).

taryfy2014-M3.jpeg