×
Wyszukaj w serwisie

Taryfy dla Gminy Popielów

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Popielów, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 31.07.2021 r.

PDFDecyzja i taryfa GL.RZT.70.163.2021.pdf (402,12KB)


W związku z wejściem w życie od 01.01.2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017  Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566) regulującej gospodarowanie wodami, PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Popielów, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Cena za odbiór ścieków spada, dzięki działaniom podejmowanym przez Gminę Popielów, polegającym na budowie sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców, co skutkuje wzrostem liczby odbiorców.

Dotychczasowa cena za odbiór ścieków wynosi 7,23 zł. netto za 1m3  (7,81 zł brutto), natomiast od dnia 23.06.2018 r. będzie wynosiła 7,14 zł. netto za 1 m3 (7,71 zł. brutto). Po uwzględnieniu dopłaty Gminy Popielów do ceny ścieków w wysokości 1,23 zł. cena będzie wynosiła 5,91 zł netto za 1 m3  (6,38 zł. brutto).

Dopłaty będą obowiązywały do końca 2018 r. W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy.

Cena za dostarczenie wody nieznacznie wzrośnie ze względu na zmianę ustawy Prawo Wodne, która narzuca na Spółkę obowiązek naliczenia w taryfie opłaty za pobór wód.

Dotychczasowa cena za dostarczenie wody  dla mieszkańców gminy wynosi 2,22 zł netto za 1 m3 (2,40 zł. brutto), natomiast od dnia 23.06.2018 r. będzie wynosiła 2,31 zł. netto za 1 m3, (2,49 zł brutto).

PDFPopielów-Decyzja GL.RET.070.7.137.2018.pdf (1,31MB)
PDFTaryfa Popielów - 23.06.2018 - 22.06.2021.pdf.pdf (563,95KB)
 

 


Przedłużona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z 2017 roku obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Popielów oraz wysokość dopłat zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 9 listopada  2017 roku.

pop_2018.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Popielów, zatwierdzona Uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada  2016 roku i wysokość dopłat ustalonych Uchwałą Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada  2016 roku.

popielow2017.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku na terenie Gminy Popielów, zatwierdzona Uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada  2015 roku i wysokość dopłat ustalonych Uchwałą Nr XII/80/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 listopada  2015 roku.

taryfy2016-P.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na terenie Gminy Popielów, zatwierdzona Uchwałą Nr XLI/294/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 7 listopada 2014 roku i wysokość dopłat ustalonych Uchwałą Nr XLI/295/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 7 listopada 2014 roku.

taryfy2015-P.jpeg


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na terenie Gminy Popielów, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 roku oraz wysokość cen z uwzględnieniem dopłaty ustalonej Uchwałą Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2013 roku.

taryfy2014-P3.jpeg