×
Wyszukaj w serwisie

Historia

Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Spółka z o.o. w Czarnowąsach powstała 31 maja 1994 r. z inicjatywy 4 gmin – Dobrzenia Wielkiego, Popielowa, Turawy i Olszanki i przejęła do eksploatacji majątek po likwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Usług Wodnych w Opolu. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 1 lipca 1994 r. W 2000 roku do Spółki przystąpiła Gmina Murów.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 050 zł.

Spółka została powołana w celu eksploatacji obiektów i urządzeń gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej, przeprowadzania ich niezbędnych remontów i utrzymania w sprawności , a także w celu obsługi odbiorców usług przyłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykorzystując posiadany potencjał oraz możliwość pozyskiwania zleceń na roboty polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminach, będących wspólnikami, szczególnie w gminie Dobrzeń Wielki, Spółka od samego początku rozwijała działalność wykonawczą , której najwyższy udział w sprzedaży przypadł na lata 2005-2007. Ze względu na znaczny przyrost ilości obsługiwanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wzrost ilości odbiorców (3 krotny wzrost odbiorców wody oraz 24 krotny wzrost dostawców ścieków), zadania związane z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stały się od 2008 r. zadaniami podstawowymi , a działalność wykonawcza została ograniczona do minimum i dostosowana do możliwości pozyskania zleceń na lokalnym rynku.
Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD ” Spółka z o.o. dązy do poprawy profesjonalności świadczenia usług swoim Klientom, w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz na spełnianie norm ochrony zdrowia i środowiska naturalnego przy eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.