×
Wyszukaj w serwisie

Kierownicy

Kierownik Działu Eksploatacji: Wiesław Zając

Kierownik Działu Wykonawstwa: Grzegorz Dudka

Kierownik Biura Obsługi Klienta: Daniel Samborski

Kierownik Działu Komunalnego: Mariusz Owsiak

Z-ca Kierownika Działu Komunalnego: Elżbieta Macioszek

Kierownik Składowiska i PSZOK: Grzegorz Kokot