×
Wyszukaj w serwisie

KOMUNIKAT

Spółki PROWOD w Czarnowąsach z dnia 30.06.2016 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi dotyczący wodociągu publicznego Chróścice zaopatrującego miejscowości w Gminie Dobrzeń Wielki: Chróścice, Kup i część Dobrzenia Wielkiego oraz miejscowości w Gminie Pokój: Ładza i Krzywa Góra.

Ze względu na podejrzenie obecności bakterii grupy coli w wodzie  Spółka PROWOD podjęła działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania ich poprzez zastosowanie dezynfekcji  podchlorynem sodu oraz przepłukanie sieci wodociągowej.

Zastosowany środek dezynfekcyjny może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi  zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Wodę z kranu przed spożyciem należy przegotować.

Woda może być używana do utrzymania higieny osobistej.