×
Wyszukaj w serwisie

Zasoby mieszkaniowe

Gospodarka Mieszkaniowa

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zajmuje się administrowaniem i utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych.

W zasobach, które administruje ZGKiM Sp. z o.o. znajdują się: mieszkania komunalne i socjalne, lokale użytkowe oraz mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych.

Zakład nasz w zakresie eksploatacji budynków komunalnych i lokali użytkowych:
-zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych,
-wystawia faktury VAT,
-utrzymuje należyty stan techniczny budynków i lokali,
-prowadzi przegląd techniczny tych obiektów,
-prowadzi coroczną sprawozdawczość do GUS-u,
-prowadzi windykacja należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych.