×
Wyszukaj w serwisie

Dane kontaktowe

projekty_unijne_3.jpeg

 

Siedziba Spółki:

PROWOD Spółka z o.o.

46-082 Kup, ul. Rynek 4

tel. 77 469 11 81

www.prowod.pl
e-mail: sekretariat@prowod.pl

 

Jednostka Realizująca Projekt:

45-920 Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3

tel. 77 469 11 81

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt (KJRP) – Piotr Stolarski

Specjalista techniczny – Wiesław Zając

Specjalista finansowy – Oliwia Gąsiorowska