×
Wyszukaj w serwisie

Twardość wody z dnia 13-07-2017

mapa_twardosci-2017-07-13.jpeg

Lp Miejscowość  Ujęcie Twardość Wody w mg CaCO3/dm3
1. Opole - Czarnowąsy,
Opole - Krzanowice, Opole - Bork
W-361 - Czarnowąsy 192 średnio twarda
2. Chróścice,
Kup,
Część Dobrzenia Wielkiego.
W- 362 - Chróścice 95 miękka
3. Część Dobrzenia Wielkiego,
Dobrzeń Mały,
Opole - Świerkle,
Opole - Brzezie
W-365 - Zakup wody z Elkom Brzezie 74 bardzo miękka
4. Stare Siołkowice,Nowe Siołkowice ,
Lubienia, Kaniów,
Popielów,Rybna,
Stobrawa, Kolonia Popielowska,
Stare Kolnie
W-423 - Stare Siołkowice 72 bardzo miękka
5. Kurznie,
Karłowice,
Kuźnica Karłowska
W-421 - Kurznie 391 twarda
6. Radomierowice, 
Młodnik, 
Grabice, 
Bukowo
W-451 - Radomierowice 192
 
średnio twarda
7. Budkowice Stare, 
Budkowice Nowe, 
Zagwiździe, Dębiniec, 
Bukowo, Morcinek, 
Wojszyn, Grabczok, 
Murów, Kały,
Okoły, Czarna Woda
W-461 - Budkowice Stare 197
 
średnio twarda

Tabela zakresów twardości

skala opisowa Twardość wody
Woda mg CaCO3/dm3 mmol/dm3 mval/dm3 oN
Bardzo miękka 0 - 85 0,0 - 0,89 0,0 - 1,78 0 - 5
Miękka 85 - 170 0,89 - 1,78 1,78 - 3,57 5 - 10
Średnio twarda 170 - 340 1,78 - 3,57 3,57 - 7,13 10 - 20
Twarda 340 - 510 3,57 - 5,35 7,13 - 10,7 20 - 30
Bardzo twarda > 510  > 5,35 > 10,7 > 30

 

 

 

 

 

 

Tabela przeliczeniowa

  stopień Francuski
[oF]
stopień niemiecki
[oN]
[mg CaCO3/dm3] stopień angielski
[oA]
[mval/l] [mmol/l]
stopień Francuski
[oF]
1 0,56 10 0,7 0,20 0,10
stopień niemiecki
[oN]
1,79 1 17,86 1,25 0,36 0,18
[mg CaCO3/dm3] 0,1 0,056 1 0,07 0,02 0,01
stopień angielski
[oA]
1,43 0,8 14,3 1 0,29 0,14
[mval/l] 5 2,8 50 3,5 1

0,5

 

[mmol/l] 10 5,6 100 7

2

1

 

Przykład obliczeń:

twardość wody = 200 [mg CaCO3/dm3] :

w stopniach niemieckich = 200 * 0,056 = 11,2

w stopniach angielskich = 200 * 0,07 = 14

w stopniach francuskich = 200 *0,1 = 20

w milimolach = 200 *0,01 = 2

w milivalach = 200 * 0,02 = 1