×
Wyszukaj w serwisie

Taryfa na 2018 rok - gmina Popielów

Przedłużona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z 2017 roku obowiązująca w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Popielów oraz wysokość dopłat zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/240/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 9 listopada  2017 roku.

pop_2018.jpeg