×
Wyszukaj w serwisie

Taryfa na 2018 rok - gmina Dobrzeń Wielki

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, że na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki na okres od 12 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 roku.

info_DW_1.jpeg