×
Wyszukaj w serwisie

Światowy Dzień Wody obchodzi swoje 25 urodziny pod hasłem „Natura dla Wody"

Światowy Dzień Wody – dlaczego go obchodzimy?

Światowy Dzień Wody ustanowiony przez ONZ (obchodzony 22 marca), to dobry czas, by informować społeczeństwo na temat stanu zasobów wodnych i konieczności ich ochrony. Światowe zasoby wody zdatnej do spożycia kurczą się błyskawicznie. Do roku 2050 liczba ludności świata wzrośnie o około 2 miliardy, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30% wyższe niż obecnie. Kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Obecnie około 1,8 miliarda ludzi dotkniętych jest pogorszeniem się stanu gleby i pustynnieniem. Co najmniej 65% terenów zalesionych znajduje się w stanie zdegradowanym. Szacuje się, że 64-71% naturalnych mokradeł zostało utraconych w wyniku działalności człowieka. To niektóre z faktów podanych w broszurze „The answer is in nature” wydanej z okazji Światowego Dnia Wody.

Więcej informacji na stronie International Secretariat for Water and Solidarity Water Europe pod linkiem: kliknij tutaj.


Cel tegorocznej kampanii
Celem tegorocznej kampanii jest rozpowszechnienie wiedzy o rozwiązaniach, które oferuje naturalne środowisko. Wiąże się to, między innymi, z odwracaniem niekorzystnych zmian, albo utrzymywaniem naturalnych procesów, takich jak retencja naturalna poprzez: przywracanie rzekom ich terenów zalewowych, odtwarzanie terenów podmokłych, nasadzanie drzew i krzewów, unikaniu uszczelniania powierzchni terenu itd. Te działania łagodzą skutki zmieniającego się klimatu, prowadzą do poprawy bilansu wodnego i zmniejszają wspomniane zagrożenia, są efektywne z punktu widzenia bilansu kosztów i korzyści oraz  istotnie wpływają na poprawę warunków zdrowotnych ludzi.


Jak zatrzymać i gromadzić zatem w naszym naturalnym lokalnym środowisku wodę?
Mała retencja jest tu doskonałą odpowiedzią. Mała retencja prowadzi do gromadzenia wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód,  przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Mała retencja to także spiętrzanie wody w korytach małych rzek, potoków, kanałów i rowów, w celu gromadzenia wody i uniemożliwienia jej szybkiego spływu powierzchniowego oraz zadrzewianie, ochrona oczek wodnych, stawów wiejskich, mokradeł, które jednocześnie prowadzą do odtworzenia naturalnego krajobrazu.


Jak obchodzony jest Światowy Dzień Wody na świecie i w Polsce?
Światowy Dzień Wody na świecie obchodzony jest na wiele różnych sposobów – są to akcje o charakterze edukacyjnym, społeczno-kulturalnym, naukowym, w gruncie rzeczy takie, którym udaje się łączyć zwykłych ludzi pod hasłem rozważnego korzystania z najcenniejszego zasobu naturalnego – wody.
Ciekawe i intrygujące formy obchodów tego światowego święta wody możemy zauważyć m.in. w :

 - Australii, gdzie organizatorzy podchodzą do tego dnia bardziej spirytualistycznie przeprowadzając  akcję pt. „Temple Byron Sound Meditation With Water Blessing”, podczas której odbywa się ceremonia błogosławieństwa wody. W australijskim ośrodku medytacyjnym Temple Byron przy muzyce kryształowych mis dźwiękowych uczestnicy ceremonii otrzymają w ofierze błogosławioną wodę, która ma ich połączyć z Ziemią.

- Indiach, New Dehli – w jednym z najbiedniejszych slumsów - Jai Hind Camp organizatorzy przypominają o  nieustannym niedoborze wody w tych regionach i roli kobiety, która stale pokonuje kilometrowe trasy, aby zaopatrywać rodzinę w wodę. Podczas akcji wybrana zostanie honorowa „Jal Rakshaks”, czyli tzw. traperka po wodę.

- Malediwach – tutaj organizują tzw. Pineapple Island & Lagoon Cleanup. Podczas tej akcji grupa “Conrad Maldives team” razem z komercyjnym partnerem (znany resort turystyczny) sprzątają wyspę wielkości dużego boiska futbolowego, aby uchronić lokalną przyrodę i rafy koralowe.


To niektóre z przykładów, jak święto wody obchodzone jest na świecie, teraz przyjrzyjmy się Polsce:

Światowy Dzień Wody w Polsce nabrał w ostatnich latach kreatywnych form. Prekursorem w kampaniach i akcjach nawołujących do rozważnego korzystania z naturalnych zasobów, w szczególności wody jest Klub Gaja, polska organizacja ekologiczna, która buduje Pokolenie EkoXXI wieku. Klub Gaja znany jest z licznych projektów takich jak inicjatywy na rzecz adopcji i opieki nad 772 rzekami i akwenami w 1540 miejscach zrealizowane w ramach programu "Zaadoptuj rzekę" (2005-2016), organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Rzeka Roku, czy też lipcowej akcji BIG JUMP (z ang. wielki skok)  podczas którego ludzie w całej Europie wchodzą do najbliższego akwenu lub zanurzają w nim dłonie czy stopy. W ten sposób Europejczycy manifestują swoje poparcie dla czystych i żyjących rzek, potrzebnych ludziom i przyrodzie. Ważne w akcjach i kampaniach Klubu Gaja jest osobiste zaangażowanie, interaktywność i wydźwięk, który ma pozostawić swoje ślady w codziennym naszym życiu, tak jak będzie to miało miejsce podczas tegorocznych inicjatyw przeprowadzanych przez Klub Gaja w ramach Światowego Dnia Wody.
My zachęcamy już teraz do udziału w tegorocznym BIG JUMP!

W międzyczasie pracownicy PROWOD Spółki z o.o. nawiązując do lipcowego nadchodzącego BIG JUMP’u wybrali się w ramach Światowego Dnia Wody nad rzekę Małą Panew i zorganizowali wiosenną wersję „wielkiego, małego skoku”.

Prowod_Światowy_Dzień_Wody_2018.jpeg

Źródło:
http://www.klubgaja.pl/news/999
https://biala-tarnowska.org/aktualnosci/swiatowy-dzien-wody-2018/
http://www.malaretencja.pl/o-projekcie/ma%C5%82a-retencja-du%C5%BCa-sprawa.html