×
Wyszukaj w serwisie

Ruszyła inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny”.

Rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej we wsi Święciny w gminie Murów. Prowod Sp. z o.o. jako inwestor zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny” w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłonił wykonawcę – firmę Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka, z którą w maju podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe, przejścia pod drogami, ciekami, rowami, ochrona kabli eN, telekomunikacyjnych, armatura na sieci wodociągowej oraz pozostałe roboty. Sieć wodociągowa zaopatrująca mieszkańców w wodę wybudowana będzie na odcinku 5,848 km długości z miejscowości Grabice do miejscowości Święciny.

Na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny” pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub  rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zakończenie prac związanych z budową sieci wodociągowej  zaplanowano na koniec lipca 2018 r.

Budowa sieci wodociągowej we wsi Święciny.jpeg