×
Wyszukaj w serwisie

Gmina Dobrzeń Wielki - Taryfy na okres 09.06.2018 - 08.06.2021

PROWOD Sp. z o. o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, iż na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

W taryfach planowanych na kolejne trzy lata Spółka musiała uwzględnić wymogi nowych przepisów, a także prognozowane zmiany wskaźników ekonomicznych. Tym samym w taryfach zaplanowano m.in. przewidywany poziom inflacji, opłaty za usługi wodne wyliczone zgodnie z obowiązującym nowym Prawem Wodnym, a także koszty związane z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych i ich późniejszą eksploatacją.

Wzrost cen wody wynika ze zmian w Prawie Wodnym, które odgórnie narzuca na Spółkę obowiązek naliczania w taryfie opłat za usługi wodne za pobór wód.

Wzrost cen odprowadzanych ścieków spowodowany jest głównie kosztami związanymi z realizowaną inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”. Stara oczyszczalnia po 20 latach eksploatacji nie nadawała się do dalszego użytkowania. Rozwój Gminy i wzrost liczby mieszkańców spowodował, iż do oczyszczalni wpływała dwukrotnie wyższa ilość ścieków, niż jej maksymalna przepustowość. Zatem oczyszczalnia nie spełniała swojej podstawowej funkcji i stąd decyzja o wybudowaniu nowej. Jest to największy projekt realizowany w Gminie od wielu lat, który przyczyni się do ulepszenia systemu oczyszczania ścieków. 

Radni Gminy Dobrzeń Wielki na wniosek Wójta w dniu 24 maja 2018 r. podjęli Uchwałę
Nr XLIV/368/2018, w której ustalono dopłatę do 1m3 ścieków dla każdej grupy odbiorców w wysokości 1,50 zł.

Cena za odbiór 1m3 ścieków dla mieszkańca Gminy, po uwzględnieniu dopłaty w pierwszym roku obowiązywania taryfy będzie wynosiła 6,67 zł netto (7,20 zł brutto). Dotychczasowa cena wynosiła 6,15 zł netto (6,64 zł brutto).

W kolejnych latach wysokość dopłat będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy Dobrzeń Wielki.

Nowe ceny będą obowiązywały od dnia 09.06.2018 r.

PDFTaryfa Dobrzeń Wielki - 09.06.2018 - 08.06.2021.pdf

PDFDobrzeń Wielki- Decyzja GL.RET.070.7.140.2018.pdf

PDFDW_uchwała Nr XLIV_368_2018.pdf