×
Wyszukaj w serwisie

31-03-2014 - Ważne informacje o instalacjach gazowych

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH NAJBLI ŻSZYCH
OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem

Ważne!

Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, szczególnie tych, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym.

Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach, kominach, itp.

Nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.

Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy wymienić. Wymiana bądź naprawa urządzeń może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o.
46-082 Kup ul. Rynek 4
tel. 77 4695-556


Uwaga!

Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku
odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe, ciekłe lub stałe (drewno, koks, itp.). Do spalenia 1 m3 paliwa gazowego potrzeba około 10 razy więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani smaku, jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmuczłowieka poprzez drogi oddechowe, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie.Zaczadzenie często kończy się śmiercią!

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń
może spowodować bardzo groźny wybuch gazu, którego konsekwencją może być zniszczenie
budynku i zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszankę silnie wybuchową już przy niewielkim stężeniu - powszechnie stosowany gaz ziemny (metan) przy 5% stężeniu w powietrzu, natomiast gaz płynny (propan-butan) już przy 2% stężeniu! Należy również pamiętać, że gaz płynny w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy odpowietrza – jeśli się ulatnia, nie jest efektywnie odprowadzany przez wentylację. Dlatego, szczególnie w przypadku korzystania z gazu płynnego, zaleca się stosowanie detektorów (wykrywaczy) gazu.

Ponadto zachowaj szczególną ostrożność!
Sprawdź, czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążana przez włączenie do jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.
Ostrożnie korzystaj z urządzeń mających nie osłonięte spirale grzewcze. Ustawiaj je zawsze w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania.
Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.


Tlenek węgla (czad) to „cichy zabójca”. Śmiertelnie trujący gaz powstaje w wyniku braku
odpowiedniego dopływu powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo gazowe, ciekłe lub stałe (drewno, koks, itp.). Do spalenia 1 m3 paliwa gazowego potrzeba około 10 razy więcej powietrza. Tlenek węgla nie ma barwy, zapachu, ani smaku, jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu z łatwością rozprzestrzenia się w mieszkaniach. Czad dostaje się do organizmuczłowieka poprzez drogi oddechowe, upośledzając organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie.Zaczadzenie często kończy się śmiercią!

Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń
może spowodować bardzo groźny wybuch gazu, którego konsekwencją może być zniszczenie
budynku i zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszankę silnie wybuchową już przy niewielkim stężeniu - powszechnie stosowany gaz ziemny (metan) przy 5% stężeniu w powietrzu, natomiast gaz płynny (propan-butan) już przy 2% stężeniu! Należy również pamiętać, że gaz płynny w odróżnieniu od gazu ziemnego jest cięższy odpowietrza – jeśli się ulatnia, nie jest efektywnie odprowadzany przez wentylację. Dlatego, szczególnie w przypadku korzystania z gazu płynnego, zaleca się stosowanie detektorów (wykrywaczy) gazu.

Ponadto zachowaj szczególną ostrożność!
Sprawdź, czy instalacja elektryczna nie jest nadmiernie obciążana przez włączenie do jednego gniazda wtykowego kilku odbiorników dużej mocy.
Ostrożnie korzystaj z urządzeń mających nie osłonięte spirale grzewcze. Ustawiaj je zawsze w bezpiecznej odległości od łatwopalnych przedmiotów i elementów mieszkania.
Zawsze stosuj się do instrukcji producenta urządzeń w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.
 

Informujemy, iż od sierpnia 2012r. obowiązują nowe regulamin w zasobach mieszkaniowych Gminy Dobrzeń Wielki. Jest to Regulamin porządku domowego oraz Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali, podgrzania wody a także kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków. Są one dostępne w siedzibie GZGKiM oraz na stronie internetowej. W/w regulaminy będą omawiane i uchwalane na najbliższych zebrania Wspólnot mieszkaniowych.

Regulamin rozliczenia kosztów energii cieplnej, dostaw wody i odprowadzenia ścieków ZGKiM.doc