×
Wyszukaj w serwisie

System powiadamiania SMS

PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachęca do korzystania z bezpłatnej usługi systemu powiadomień SMS.

System powiadomień SMS umożliwia szybki Kontakt z Państwem i otrzymywanie powiadomień dotyczących świadczonych dla Państwa usług z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków, a także świadczonych usług komunalnych m.in.:

Aby skorzystać z tej usługi należy wypełnić załączony do niniejszego pisma formularz Oświadczenia o akceptacji usługi powiadomień SMS i dostarczyć do Spółki:

- Formularz OŚWIADCZENIA-ZGODY SMS [pobierz]

W przypadku rezygnacji z usługi należy wypełnić formularz OŚWIADCZENIA – ODWOŁANIE ZGODY – SMS  i dostarczyć go do Prowod Sp. z o.o.:

  1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta – 45-920 Opole, ul. Janiny Kłopockiej 3 lub w sekretariacie 46-082 Kup, ul. Rynek 4
  2. korespondencyjnie na adres Spółki: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole lub w sekretariacie 46-082 Kup, ul. Rynek 4 .


- Formularz OŚWIADCZENIA-ODWOŁANIE ZGODY SMS [pobierz]

 

Zapraszamy do skorzystania z powyższej usługi.