×
Wyszukaj w serwisie

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy, iż w zakładce RODO umieściliśmy klauzulę informacyjną pn. OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTRAHENTÓW LUB WSKAZANE DO KONTAKTU”

Wskazana klauzula informacyjna ma zastosowanie do osób fizycznych, które z ramienia Kontrahenta/Klienta są upoważnione do jego reprezentowania lub kontaktowania się z Administratorem w celu zawarcia i wykonania umowy, np. pracownicy, współpracownicy, członkowie Zarządów, prokurenci. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą.