Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres i obszar działalności

Spółka ma dwa zakłady pracy - siedziba firmy mieści się w Kup, natomiast druga lokalizacja znajduje się w Opolu (Czarnowąsach).

Po połączeniu spółka oferuje szeroki zakres usług:

 1. wodociągi i kanalizacja (Opole - Czarnowąsy):
  • zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia , a także  zapewnienie niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • modernizacja i budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także remonty
  • eksploatowanych obiektów
  • wykonywanie rozdzielczych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przydomowych           
  • przepompowni ścieków
  • montaż wodomierzy
  • czyszczenie sieci kanalizacyjnych, przepompowni, studzienek za pomocą urządzenia ciśnieniowego WUKO
  • opróżnianie szamb i wywożenie ścieków
 1. gospodarka odpadami, utrzymanie terenów zielonych, administrowanie lokalami (Kup)
  • zbiórka odpadów komunalnych
  • utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych,
  • administrowanie i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (mieszkania komunalne i socjalne, lokale użytkowe oraz mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych)
  • funkcjonowanie składowiska oraz PSZOK w miejscowości Chróścice – dla wszystkich mieszkańców  Gminy Dobrzeń Wielki
  • sprzedaż pojemników na odpady
  • usługi wywozu kontenerów KP-7
  • wynajem namiotów na różne imprezy okolicznościowe
  • edukacja ekologiczna dla dzieci i osób dorosłych

PROWOD sp. z o.o. w liczbach:

 • 7 stacji uzdatniania wody
 • 3 oczyszczalnie ścieków
 • 62 sieciowe przepompownie ścieków
 • 2301 przydomowych przepompowni ścieków
 • około 373 km sieci wodociągowych wraz z przyłączami
 • około 270 km sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami
 • 8111 odbiorców wody i 6569 dostawców ścieków
 • obszar na którym zlokalizowana jest infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna wynosi 427 km2 co odpowiada 1,5-krotnej powierzchni takich miast, jak Wrocław czy Kraków.
 • odbiór odpadów od około 9 150 mieszkańców, 2 255 złożonych deklaracji , 168 firm,
 • rocznie pokonujemy śmieciarkami oraz bramowcami ponad 75 tys. km celem zbiórki odpadów,
 • zbieramy blisko 3 988 Mg odpadów w tym 303,5 Mg odpadów z samego PSZOK
 • 574 471 m2  terenów zielonych do koszenia i 5 350 m2 do pielenia
 • utrzymanie porządku i czystości na 26 przystankach, 9 placach zabaw i 2 parkach sprawnościowych w Gminie Dobrzeń Wielki
 • administrujemy:
  • Wspólnotami mieszkaniowymi
  • Naszymi budynkami własnymi
  • Budynkami gminnym

Dewizą firmy jest satysfakcja i zadowolenie naszych klientów!