Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób załatwienia sprawy

USŁUGI KOMUNALNE

Zakład w Kup (siedziba)
adres: ul. Rynek 4, 46-082 Kup
czynny:  pon. -pt.  w godz. 700-1500

 • Dział komunalny - tel. 77 469 55 56

W tym dziale można załatwić następujące sprawy:

 • zgłosić zastrzeżenia w sprawie odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,
 • kupić pojemniki na odpady komunalne i biodegradowalne,
 • wynająć kontener KP-7, KP-10 wraz wywozem odpadów,
 • wynająć namioty, ławki, stoły na różne imprezy okolicznościowe,
 • zlecić wykonanie usług ogrodniczych:
  • wycinkę i pielęgnację drzew,
  • koszenia oraz podkaszania traw,
  • przycinki i wycinki drzew oraz krzewów,
  • usługi pielęgnacyjne w ogrodach,
  • grabienie liści na prywatnych posesjach i firmach, zamiatanie parkingów, większych posesji itp.
 • zlecić wykonanie usług transportowych:
  • wywóz większej ilości odpadów,
  • przewóz większej ilości rzeczy z punktu A do punktu B (przeprowadzki),
 • zlecić odśnieżanie dróg, chodników, parkingów (zlecenie osób prywatnych oraz firm),
 • zawrzeć umowę z przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych,
 • wypożyczyć osuszacze powietrza,
 • zgłosić awarie występujące w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  - adres: ul. Polna, 46-080 Chróścice, tel. 727 407 001
  • Jest to miejsce do którego mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki mogą przywozić i zostawiać posegregowane odpady komunalne oraz wszystkie trzy rodzaje odpadów problemowych, tj. wielkogabarytowe (np. meble,  sprzęt AGD), niebezpieczne (np. opakowania po farbach) oraz rozbiórkowe (np. gruz), zgodnie z regulaminem PSZOK.
  • PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

 • Godziny pracy PSZOK :

dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki

Poniedziałek -                     7:00 - 14:30
Środa  -                              9:00 - 16:30
Piątek -                              7:00 - 14:30
Pierwsza i trzecia sobota miesiąca -    8:00 -  12:00