×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla mieszkańców – rozwożenie pojemników na odpady (żółty i niebieski) przez Prowod Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Dobrzeń Wielki  nr XXIV/168/2020 z dnia 26.11.2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (dalej: Regulamin),  zostanie zmieniony sposób odbioru odpadów zbieranych selektywnie tj. papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Zgodnie z zapisami nowego Regulaminu odpady zbierane selektywnie będą gromadzone i odbierane w pojemnikach, a nie jak dotychczas w workach. Nieruchomości zostaną wyposażone bezpłatnie w pojemniki o pojemnościach 120 L, 240 L, 360 L i 1100 L do zbiórki selektywnej. Wydanie pojemników o odpowiedniej pojemności uzależnione będzie od zadeklarowanej ilości osób w gospodarstwie domowym.         

Prowod sp. z o.o. jest właścicielem pojemników, które zostały wyposażone w transpondery RFID (chipy) i będą sukcesywnie dostarczane bezpośrednio na teren Państwa nieruchomości rozpoczynając od wtorku 22 grudnia. Informacje  o terminach i kolejnych miejscowościach, gdzie będą podstawiane pojemniki będą przesyłane poprzez aplikację mobilną oraz na stronie Prowod sp. z o.o. Uprzejmie prosimy o wzajemną pomoc sąsiedzką i przekazanie informacji o terminach rozwożenia pojemników, szczególnie osobom, które nie mają dostępu, czy też nie korzystają z Internetu oraz aplikacji mobilnej. W związku z sytuacją epidemiologiczną, dostarczenie pojemników zostało zaplanowane przez Spółkę w systemie – bez kontaktu osobistego. Wszędzie, gdzie ogrodzenie posesji umożliwi takie rozwiązanie, pracownicy Spółki zostawią pojemnik na terenie nieruchomości. Uprzejmie prosimy osoby, u których pojemnik nie zostanie zostawiony na posesji, ze względu na wysokie ogrodzenie oraz brak obecności właściciela nieruchomości o kontakt telefoniczny ze Spółką:  77 469 55 56.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż działania Spółki oraz Gminy Dobrzeń Wielki mają na celu dbanie o środowisko naturalne, a także


dążenie do spełnienia wymagań stawianym samorządom, aby osiągać odpowiednie poziomy segregacji odpadów oraz recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Gmina, która nie wywiązuje się z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów recyklingu podlega karze pieniężnej. Jest to dodatkowy, ważny argument przemawiający za selektywnym zbieraniem odpadów. Osiągnięcie wspólnego celu nie jest jednak możliwe bez zaangażowania mieszkańców oraz wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Dlatego zmieńmy swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i nawyki, dzięki czemu ograniczymy masy odpadów zanieczyszczających środowisko, a tym samym zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka. 

 

P1020514.jpeg P1020517.jpeg